Effectief Schoonhouden
's Gravenzandseweg 19
2291 PE Wateringen
Telefoon: 0174-220041
Fax: 0174 - 220043
Mobiel: 06-55152670

Home

Indien een klant geïnteresseerd is in de diensten van schoonmaakbedrijf Effectief Schoonhouden, is het gebruikelijk dat er een afspraak wordt gemaakt waarbij wij eerst de klant komen bezoeken. Tijdens dit gesprek worden de wensen van de klant getoetst. Aan de hand van dit gesprek wordt een duidelijk advies opgesteld met de daarbij behorende kosten.

 

Indien de opdracht wordt gegund aan schoonmaakbedrijf Effectief Schoonhouden, worden, na een afgesproken inwerkperiode, de werkzaamheden aan de hand van het uitgebrachte advies geëvalueerd en desnoods bijgesteld. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de algemene voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door het O.S.B. Bij de uitvoering van het schoonmaakwerk zal altijd aandacht zijn voor de werkzaamheden die nodig zijn om het gebouw een verzorgde indruk te geven. Met het oog op de veiligheid, kwaliteit en de zorg voor het milieu wordt er voornamelijk gewerkt met milieuvriendelijke producten. Deze producten worden betrokken bij een gecertificeerd bedrijf. Eens per kwartaal zal er een schriftelijke beoordeling van het object en het uitgevoerde schoonmaakwerk worden opgemaakt.

 

Hierbij zal ook gelet worden op de algemene indruk van het gebouw en eventuele gebreken die er worden geconstateerd. Hierbij kunt u denken aan lampen die vervangen zouden moeten worden e.d. Wij vragen de klant hetzelfde te doen zodat deze rapporten kunnen worden vergeleken en worden besproken. Dit alles om gezamenlijk een optimale onderhoudssituatie te verkrijgen.